Няма опасност от преливане вследствие на контролираното изпускане на язовир „Тича“, се заявява в прессъобщение на Министерството на земеделието и храните. В съобщението се уточнява, че министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов заедно с министъра на околната среда и водите Нено Димов са инспектирали процеса на контролирано изпускане на язовир „Тича“.

Поради бързото топене на снеговете се налага изпускане  на  язовира с обем 18 м3/сек. „Напоителни системи“ са поискали контролирано изпускане през основния изпускател, тъй като е надвишен контролният обем на язовира. Очакваното преливно количество е общо до 35 м3/сек. Дори да има преливане, водите се заустват в р. Камчия, където свободното оразмерително преливно водно количество е 250 м3/сек при общ обем 432 м3/сек. Това означава, че към момента, в района няма опасност от наводнения, тъй като речните корита могат да поемат контролираното изпускане, се посочва в съобщението.Язовир Тича

Жителите на близките населени места вече са информирани за действията на регионалните институции и за всички предприети превантивни мерки. През последните дни „Напоителни системи“ АД следи всички 190 язовира, собственост на дружеството. Въведено е денонощно дежурство и има готовност за задействане на аварийните групи в случай на възникване на ситуация. Там, където е необходимо, язовирите се изпускат контролирано през основните изпускатели за поддържане на свободен обем. Въпреки изпускането няма опасност за трайно намаляване на обемите в язовирите. Земеделците ще бъдат осигурени с достатъчно количество вода през активния поливен сезон.


Leave A Reply