Глобите при пране на пари да достигат до 10 000 000 лв. Това гласят окончателно приети в парламента промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари. При системни нарушения за юридически лица или едноличен търговец, имуществената санкция е от 20 000 до 10 000 000 лв. или 10% от годишния оборот, а при физическите лица глобите са от 10 000 лв., като са със същия таван.

снимка: PYMNTS.com

снимка: PYMNTS.com

За финансови и кредитни институции, както доставчици на платежни услуги, обменни бюра, лизингови предприятия, инвестиционни посредници, предприятия за колективно инвестиране и пенсионни дружества при извършване на нарушение, санкциите са от 5 000 до 50 000 лв., при повторно от 10 000 до 100 000. При откриване на системни нарушения от физически и юридически лица, глобите са до 2 000 000 лв. Промените предвиждат още Агенция „Национална сигурност“ да публикува на интернет страницата си информация за наказателните постановления влезли в сила, както вида и размера им.

Информацията ще се публикува в обобщен вариант, по преценка на председателя на Агенцията. Създава се и междуведомствена работна група за национална оценка на риска от изпиране на пари. Тя ще се състои от финансовото министерство, прокуратурата, комисията за борба с корупцията и още контролни органи.


Leave A Reply