В Министерския съвет беше представен най-мащабният проект с европейско финансиране за административната реформа – Трансформация на модела на административното обслужване, предаде БГНЕС. Средствата за проекта са в размер над 4 милиона лева и са от Оперативната програма „Добро управление“. Бенефициент е администрацията на Министерски съвет, а партньор по проекта е Националното сдружение на общините.

Успешното изпълнение на проекта ще осигури нов потребителски интерфейс към платформата за междурегистров обмен, тестван пилотно в 50 администрации. Най-малко 700 услуги за бизнеса ще бъдат опростени. Предвиденият по проекта модел за регистрова реформа ще обхване съществуващите към момента над 8 хиляди регистъра от гледна точка на качеството и пълнота на данните, рязко намаляване на разходите за поддръжка, гарантиране на предпоставки за служебно събиране на информация. Общата цел на проекта е устойчивост на следващите етапи на административната реформа, комплексно административно обслужване и въвеждане на електронното управление. Крайният срок на изпълнение на проекта е краят на юни 2018 г.6118102

Красимир Божанов, директор на Дирекция „Модернизация на администрацията“ в Министерски съвет, който отговаря за проекта, изтъкна, че в последните месеци, е станал доста популярен изразът „гражданин-куриер на администрацията“. Той коментира, че около 60 на сто от всички взаимодействия с държавната администрация са свързани с изискване на информация от администрацията, която ние като граждани да изискваме от друга администрация. „Това са десетки милиони часове, които биват използвани. Администрацията изисква от потребителите да й представят информация вместо да бъде получавана по служебен път. Този проект има двойно предназначение. Трябва да допринесе за конкретни резултати“, обясни Красимир Божанов.

Той заяви, че досега обективната реална картина на административните режими, как се предоставя, какви бази данни и регистри поддържа администрацията, се е основавала на волята и желанието на администрацията да попълва такава информация. През годините се констатира разминаване и се осъзна,че без разбиране на цялостната картина, няма как да се направи реформа, категоричен бе Божанов. Той заяви още, че целта на проекта е да се идентифицира и да се направи всичко възможно по всички направления, с хоризонт какво трябва да бъде постигнато. Картината е още един океан и сме на етап избистряне, допълни Божанов.


Leave A Reply