„Министър-председателят възложи на няколко министри до сряда да подготвят законопроект за изменения на няколко закона, предимно в Закона за водите, за да бъде дадена възможност на общините в кратък срок да изразят своето мнение дали могат да управляват язовирите, които са тяхна собственост. В случай, че те не могат да извършат това нещо, язовирите ще бъдат прехвърляни в управление на държавата“, съобщи министърът на икономиката Емил Караниколов след извънредното правителствено заседание.

министерски съвет

„Също така възнамеряваме да създадем структура или съществуваща в момента структура, в която да преминат тези язовири за управление. Тя ще се занимава съответно и с ремонтните дейности на язовирите, стените и всичките съоръжения, с цел недопускане на инциденти за населението на България”, каза Караниколов. Министърът обясни, че целта е там, където общините не могат да управляват, тъй като имат липса на средства, тези язовири да бъдат прехвърляни на управление на държавата и тя да се занимава оттук нататък и съответно да носи отговорността за тяхното управление. Решено е да преминат в момента само тези язовири, които са общински.

Язовир

„Знаете, в момента държавни язовири има в Напоителни системи, има в Националната електрическа компания, те се управляват добре. Към Министерство на енергетиката проблеми с язовирите няма, там има структура, която се занимава с ремонтите. Единият от вариантите, който обсъждаме, но в сряда ще имаме точно решение, към Държавна агенция метрология и технически надзор да бъдат прехвърлени и управлението на язовирите, които ще бъдат предоставени”, обясни Караниколов.

снимка: Георги Димитров

снимка: Георги Димитров

По думите му към момента няма в една структура да бъдат прехвърлени абсолютно всички язовири. „Говорим само за тези, които са общински и общините не могат да ги управляват, тъй като другите към Министерството на енергетиката се управляват правилно, там има средства, тъй като те продават съответно този актив за електричество и там не е необходима такава мярка. Говорим само за там, където общините нямат средства да управляват тези активи”, посочи той.


Leave A Reply