„Текстовете за неизбежната самоотбрана са конкретно разписани в Наказателния кодекс, но не са разбираеми за обществото“, каза пред телевизия „Европа“ председателят на Комисията по правни въпроси в Народното събрание Данаил Кирилов. Според него има засилваща се тенденция към насилие в обществото и трайно намаляване на правната култура, което често води до превишаване в правата на отбраняващия се.

снимка: БНР

снимка: БНР

„Тук проблемът не е законодателен, не е и в правоприлагането, а тук проблемът ни е на всички българи. Очевидно е, че в обществото ни има две тенденции – има насилие в обществото под една или друга форма и от друга страна, в последните 20 години има намаляване и на правната култура и на правосъзнанието“, подчрта Кирилов. Според Данаил Кирилов юристи и правни специалисти трябва да работят за по-ясно разбиране от обществото на заложените текстове, така че да не се стига до злоупотреба с правомощия.

снимка: patheos.com

снимка: patheos.com

„Съгласете се, че ако във Вашия дом проникне някой, вие няма тепърва да отваряте Наказателния кодекс и да четете чл.12 и да мислите как да действате, а ще действате съобразно ситуацията и е важно в това действие у Вас да е изграден един прецизен критерий, който правилно да съобрази необходимото обратно насилие, което е достатъчно да преодолее агресията на крадеца“, допълни председателят на Правната комисия.


Leave A Reply