Слабата популярност и високата конкуренция често стават повод иновативните идеи да останат нереализирани. С напредването на технологиите и все по-честата употреба на изкуствен интелект, много стартиращи компании срещат трудности да станат фактор на пазара в България. Ренета Борисова е мениджър в чешка фирма за енергиен мониторинг, която изработва устройства за проследяване на консумацията на ток, газ и вода в реално време от крайния потребител.

„Това е една симбиоза между хардуер и софтуер, която позволява монтирайки едни сравнително опростени хардуерни устройства, да получим информация вече онлайн от всяко устройство, снабдено с интернет за нашето енергопотребление.“ Това заяви Ренета Борисова – мениджър енергийна ефективност. За подпомагане на стартиращи компании като тази, министерството на икономиката ще отдели 150 млн. евро през настоящия програмен период. Средствата ще се отпуснат по няколко оперативни програми с национално съфинансиране. Към момента по програма „Иновации и конкурентоспособност“ се изпълняват 82 договора със стартиращи компании. С всяка година те се увеличават.

снимка: informo.bg

снимка: informo.bg

„Ръстът е изключително сериозен в България. Над 50 хиляди души са заети в сектора – информационни и комуникационни технологии и ръстът на заетите в сектора е 7% на годишна база, което е изключително висок ръст. Като дял от БВП също така 5-6% информационните и комуникационни технологии за България също изключително високо ниво. Ние сравняваме не само с Европа, но и със световни икономики като Индия например, която е добре развита в този сектор и сравненията са изключително приятни за България“, заяви Александър Манолев – зам.-министър на икономиката. Като допълнителни облекчения, фирмите предлагат при започване на бизнес у нас, те да бъдат освобождавани от данъци в период от 6 месеца до 1 година – практика, прилагана в редица европейски държави. В момента 78% от българските компании работят на световните пазари.


Leave A Reply