През януари 2018 г. износът на България за трети страни намалява с 16.3% в сравнение с предходната година и е на стойност 1 098 000 000 лева. Износът на България за ЕС за 2017г. пък нараства с 10.8 на сто спрямо 2016 г. и е в размер на 34,5 млрд. лева. Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Македония, Сърбия, Руския и САЩ, които формират 57.3% от износа за трети страни. Това съобщиха от Националния статистически институт (НСИ).

износ експорт

През януари 2018 г. при износа на България за трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голям ръст в сравнение със същия месец на 2017 г. е отбелязан в секторите „Химични вещества и продукти“ (37.5%) и „Артикули, класифицирани главно според вида на материала“ (29.4%). Най-голям спад се наблюдава в секторите „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (79.6%) и „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (47.7%).

Вносът на България от трети страни през януари 2018 г. се увеличава с 15.9% в сравнение със същия месец на предходната година и е на стойност 1 829 200 000 лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Сърбия.

износ търговия

При вноса от трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през януари 2018 г. спрямо същия месец на 2017 г. най-голямо процентно увеличение е отчетено в секторите „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (81.5%) и „Машини, оборудване и превозни средства“ (59.8%). Спад се наблюдава само в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (22.3%).

Външнотърговското салдо (износ FOB – внос CIF) на България с трети страни през януари 2018 г. е отрицателно и е в размер на 731 200 000 лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и е на стойност 593.9 млн. лева.
През януари 2018 г. от България са изнесени стоки общо на стойност 4 211 100 000 лв. и в сравнение със същия месец на предходната година износът се увеличава с 12.3%.

През януари 2018 г. в страната са внесени стоки общо на стойност 5 044 300 000 лв. (по цени CIF), или с 19.3% повече спрямо същия месец на 2017 година.

търговия

Общото външнотърговско салдо (износ FOB – внос CIF) е отрицателно през януари 2018 г. и е на стойност 833.2 млн. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото през януари 2018 г. също е отрицателно и е в размер на 535.2 млн. лева.


Leave A Reply