След жребий, който бе теглен в Комисията по енергетика, бяха прекратени мандатите на досегашните членове на Комисията по енергийно и водно регулиране (КЕВР) Александър Йорданов, Георги Златев, Валентин Петков и Ремзи Осман. Съгласно приетите процедурни правила се проведоха три групи тегления. Това се прави, за да не се получи така, че да бъдат сменени всички членове на някой от съставите в КЕВР.

При първото теглене от комисарите в сектор енергетика – Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев и Евгения Харитонова, се прекратиха мандатите на Александър Йорданов и Георги Златев. При второто теглене от двамата комисари от ВиК сектора – Валентин Петков и Димитър Кочков, бе прекратен мандатът на Валентин Петков. Третият жребий направи избор между икономическия и юридическия комисар – Светла Тодорова и Ремзи Осман, като мандатът бе прекратен на Ремзи Осман. До 17 април ще се правят предложения за нови членове на КЕВР. Очаква се от началото на май Комисията за енергийно и водно регулиране да заработи с нов състав.

снимка: БГНЕС

снимка: БГНЕС

Председателят на Комисията по енергетика Делян Добрев коментира пред журналисти, че когато е бил избиран този състав на Комисията за енергийно и водно регулиране, в Народното събрание се е гласувало да има жребий за прекратяване на мандатите на част от членовете на Комисията по средата на мандатите, за да има приемственост. „За да не сменим всички членове на Комисията, а да сменим половината от тях, решихме тогава това да стане с жребий“, каза Делян Добрев. По думите му тези, които сега са останали, ще бъдат комисари още три години и по този начин ще работят пълен мандат. А тези, които сега ще бъдат избрани, също ще имат пълен мандат от шест години – т.е. оттук нататък жребий повече няма да се провежда.

снимка: Transmedia.bg

снимка: Transmedia.bg

Председателят на енергийната комисия посочи, че половината от състава на КЕВР ще се обновява на всеки три години, без председателя ѝ, защото той е със 7-годишен мандат. Добрев поясни, че жребият е само един-единствен път, за да може да има приемственост и да не бъде сменен целият състав на Регулатора. „За да изберем коя половина от членовете ще сменим, това стана чрез този жребий“, поясни Добрев.


Share Follow

Leave A Reply