В Специализирания наказателен съд тръгва делото срещу бившия здравен министър Петър Москов и заместника му Адам Персенски. Двамата бяха привлечени като обвиняеми в края на 2016 г. за престъпления по служба и безстопанственост. Срещу бившия здравен министър са повдигнати общо три обвинения.

Първото обвинение е за това, че през юли 2015 г. е приел дарение от Министерство на здравеопазването на Турция – 100 хил. ваксини за деца и 100 хил. ваксини за Хепатит Б, които не са разрешени за употреба на територията на България. Нанесените от Москов вреди се изчисляват на 325 233,87 лв. като към тях се прибавят и неимуществени вреди, изразяващи се в създаване на недоверие в авторитета на Министерството на здравеопазването за осъществяване на ефективен контрол върху лекарствената политика и събуждане на недоверие у гражданите за дейността по ваксиниране на деца. Предвиденото по закон наказание за това е лишаване от свобода от 3 до 10 години.

снимка: БГНЕС

снимка: БГНЕС

Второто обвинение е за това, че през ноември 2015 г., умишлено е улеснил сключването на неизгодна сделка с Бул Био ЕООД за дарение на 5 000 000 дози ваксини. От това са произтекли значителни вреди за Бул Био ЕООД в размер на 427 788,31 лв. с ДДС, 2097, 96 лв. застраховки и 12 221,22 лв. транспортни разходи. Законът предвижда наказание за това деяние лишаване от свобода от 1 до 6 години.

снимка: Getty Images

снимка: Getty Images

Третото обвинение на Петър Москов е за това, че в периода 20 юни 2016 г. – 1 юли 2016 г., в резултат на бездействие на Москов е допуснато в база на Бул Био в кв. Суходол, гр. София, да бъде произведена и съхранявана ваксина Тетадиф, без Изпълнителната агенция по лекарствата да е била уведомена и без да е дала разрешение за нейното производство конкретно в тази база на Бул Био ЕООД. Така са осъществени значителни разходи за производството на ваксината, без да са спазени нормативните изисквания. Произтеклите от това щети са в размер на 110 003, 46 лв. За това Москов може да получи наказание лишаване от свобода от 3 до 10 г.

Адам Персенски снимка: БНР

Адам Персенски
снимка: БНР

Заместникът на Петър Москов Адам Персенски, е с две обвинения. Първото е за това, че умишлено е улеснил министъра да наруши и да не изпълни служебните си задължения при получаване на дарението от 100 хил. дози ваксини, като от действията му са настъпили имуществени вреди в размер на 325 233, 87 лв. ДДС и е нарушен авторитетът на Министерство на здравеопазването за осъществяване на ефективен контрол по изпълнение на лекарствената политика на държавата. За това деяние се предвижда наказание лишаване от свобода от 3 до 10 г.
министерство здравеопазване
Второто обвинение на Адам Персенски е за това, че е подбудил и подпомогнал управителя на Бул Био ЕООД на Любомир Димитров да сключат неизгодна сделка с Министерство на здравеопазването, от която е настъпила значителна вреда за Бул Био ЕООД в размер на 427 788, 31 лв. с ДДС. За това деяние се предвижда наказание лишаване от свобода от 1 до 6 г. Към настоящия момент двамата са с мярка за неотклонение.


Share Follow

Leave A Reply