Членът на СЕМ Бетина Жотева осъди депутата от БСП Александър Симов за клевета. Това съобщи самтя във “Фейсбук”.

Александър Симов

Публикуваме написаното от нея без редакторска намеса:

Преди година, за дълго време бях подложена на невероятен натиск и тормоз, добре организиран, политически оцветен, който престана да има нещо общо със свободата на словото, а целеше намеса и промяна на Съвета, в който работя.

Бях вкарана в интрига и си изпуснах нервите. Извиних се. Но явно не това беше целта, защото последва неописуем публичен линч.

За семейството ми да разказвам ли?!

Флагманът на публичното ми опозоряване, адептът на независимата и свободна журналистика, смелото перо на демократичната преса и голямата уста на БСП, Александър Симов даде всичко от себе си. Прилежно и методично, в пост след пост, в статия след статия ме громеше и омазваше…

Тогава си преброих приятелите. Благодаря на тези, които останаха до мен. Те ми помогнаха да заведа дело. Дело, на което рицарят на свободата на думите се отказа от своите. Адвокатите му пледираха, че нищо което е написал не е негово!!! Друг бил.

Съдът не призна нищо от неговите аргументи.

В решението пише: “Изказванията на ответника не отразяват обективно фактите, свързани с поведението на ищцата. От изказванията на С. е видно, че целта му е не да бъде огласена обществена информация, важна за обществото, а привличане на вниманието на аудиторията чрез опозоряване личността на ищеца, предизвикване на скандал. Всички изрази, използвани от ответника, съдържат негативно мнение за ищеца, изразено чрез употребата на крайно непристойни изрази. В случая ответникът в качеството си на народен представител от трибуната на Народното събрание не е спазил и предвидените в Правилника за дейността на народното събрание норми на етично парламентарно поведение.”

Бих добавила, че е недопустимо да се използва най-високата трибуна в държавата за лична вендета. Недопустимо е човек да забравя откъде е тръгнал. Недопустимо е да си губим човешкия образ от власт, омраза или партийни поръчки.

“ОСЪЖДА на основание чл.45 ЗЗД, А. Т. С., егн [ЕГН], от [населено място], да заплати на Б. С. Ж., егн [ЕГН], от [населено място], сумата 7 000.00 лв., ведно със законната лихва от 06.07.2017 г. до окончателното й изплащане – обезщетение за претърпени неимуществени вреди от непозволено увреждане, извършено от ответника в периода 06.07.2017 г. – 04.11.2017 г.,”

Има Господ! Има съд! Има правда!

Благодаря ви!


Share Follow

Leave A Reply