На 13 октомври 2018 г., жителите на с. Катуница в община Садово ще могат да дадат своя вот „За” или „Против” добива на инертни материали от находище „Кацара”, участък „Кацара2” край селото, съобщиха от Общински съвет-Садово.

избори, Германия, гласуване

Общинският съвет-Садово с пълно мнозинство прие предложението на председателя на Общинския съвет и групата съветници от БСП за провеждане на допитването. Поводът за искането е Решение на Министерски съвет 85/9.02.2018г., с което е предоставена концесия за добив на инертни материали на дружеството „Арт Принт” ЕООД с концесионната площ 235,534 декара.

Снимка: informo

Снимка: informo

В непосредствена близост се намират още четири такива терена, на които и в момента се добиват пясъци и чакъли. Вследствие на аналогични дейности на територията на кметство Катуница има над 1000 декара унищожени земеделски площи, а подпочвените води (основен източник за напояване от зеленчукопроизводителите в района) са спаднали драстично.

снимка: БГНЕС

снимка: БГНЕС

Въпросът на който ще отговарят хората е формулиран така: „Против ли сте органите на местното самоуправление и местната администрация в Кметство Катуница и Община Садово да издават и съгласуват всякакви административни актове и разрешения от компетентността си, включително за изграждане на сгради на основно застрояване и за поставяне на преместваеми обекти, във връзка с концесия за добив на строителни материали – пясъци и чакъли от находище „Кацара”, участък „Кацара2” в землището на с. Катуница, община Садово?”.


Share Follow

Leave A Reply