Във връзка с постоянните промени в епизоотичната обстановка в Европейския съюз и опасността от засягане на България от африканска чума по свинете Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) повишава нивото на мерки, които предприема с цел превенция на заболяването. Това съобщиха от пресцентъра на БАБХ.

снимка: realpigfarming.com

снимка: realpigfarming.com

От 21 август 2018 г. със заповед № РД 11-1638/ 21.08.2018 г. на изпълнителния директор на БАБХ е въведен засилен контрол в:

  • заведения за обществено хранене;
  • обекти за междинно съхранение на странични животински продукти  (СЖП) и моторни превозни средства за превоз на СЖП.
снимка: apitalregionfarmersmarket.com.au

снимка: apitalregionfarmersmarket.com.au

При проверките се обхваща начина на отделяне, идентифициране и проследяване на всички отпадъци от храни от животински произход (вкл. и кухненските отпадъци), наричани странични животински продукти. Проверяват се условията на съхранение и начина на унищожаване на СЖП и в двата вида обекти. През първата седмица от действието на заповедта са извършени 177 проверки. Издадени са 69 предписания за отстраняване на констатирани несъответствия.


Share Follow

Leave A Reply