Община Божурище се нарежда сред 20-те общини с най-добри показатели за финансова самостоятелност, устойчивост и инвестиционна активност. Това показват данните на Министерството на финансите за второто тримесечие на тази година, предаде ТВ ЕВРОПА. Основен притегателен център за инвестиции там е Индустриална зона София-Божурище. Финансовите показатели поставят Божурище в групата на големи общини като София, Пловдив, Варна, Стара Загора и други.

Божурище, снимка: http://bozhurishte.bg

Божурище, снимка: http://bozhurishte.bg

По данни на Министерството на финансите към края на второто тримесечие на 2018-та година се наблюдава подобрение на инвестиционната активност на общините спрямо средното равнище на показателя от 7.89% , отчетен за същия период на 2017 г. В същото време всяка втора община в страната има дългове, като общият обем на просрочените задължения е в размер на 138,2 млн. лева. Анализът на финансовите отчети показва още, че средният дял на приходите в общите постъпления за страната нараства до 41,95% за разглеждания период.

Община Божурище, снимка: commons.wikimedia.org

Община Божурище, снимка: commons.wikimedia.org

Зоната на „Национална компания индустриални зони“ (НКИЗ) в Божурище се радва на все по-голям интерес през последните години. Актуалните данни на НКИЗ към края на август сочат, че националната компания е подписала 23 предварителни и окончателни договора с инвеститори в Божурище. Сред тях са големи компании от Германия, Дания, Турция, Гърция и България. Най-голяма по обем е инвестицията на датската компания „ЮСК Бул“.

Общата стойност на инвестиционните проекти в Божурище надхвърля 456 млн. лева, а броят на новооткритите работни места е 1130.


Share Follow

Leave A Reply