Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) ще се произнася последна по енергийните сделки, едва след наличието на разрешение или одобрение на другите държавни институции. Това решиха депутатите, след като гласуваха на второ четене промените в Закона за енергетика. Основният текст на закона е предложен от Министерския съвет и третира вещни права за строителство на електропроводи и газопроводи.

снимка: БГНЕС

снимка: БГНЕС

Между двете четения обаче председателят на енергийната комисия Делян Добрев, заедно с депутати от ГЕРБ, внесоха предложение за редакция на чл. 23а, уточняваща момента, в който КЕВР се произнася по сделки в енергетиката. „КЕВР е последната инстанция, след като всички останали регулаторни органи, компетентни по този тип сделки, се произнесат. Едва след това този казус се разглежда от Комисията“, уточни Добрев. “КЕВР ще се произнася последна по сделките, но това не означава, че ще има решаващ глас”, обясни още той.

чез

Той коментира дали направените законови промени ще се отразят на развитието на казуса с ЧЕЗ във връзка с желанието за придобиване на дружеството от страна на „Инерком България“. „По-скоро се внася яснота, защото приетият законов текст в средата на 2018 г. не поставя ред, в който трябва да стане произнасянето, т.е. едновременно може да бъде разглеждан от различните регулаторни органи един такъв казус. Сега казваме, че моментът, в който КЕВР трябва да се произнесе е едва след като такъв тип сделка е получила съгласието или одобрението на останалите регулаторни органи“, подчерта Делян Добрев.


Share Follow

Leave A Reply