Дружеството „Траш Енерджи“ ЕООД ще поеме изцяло правата и задълженията по концесионен договор за добив на твърди горива – кафяви въглища, от участък „Миньор“ на находище „Бобовдолски въглищен басейн“. Това реши правителството, одобрявайки поисканата от досегашния концесионер – „Фундаментал“ ЕООД, промяна, съобщава пресслужбата на МС на Република България.

снимка: BurgasInfo.com

снимка: BurgasInfo.com

Участък „Миньор“ на находище „Бобовдолски въглищен басейн“ е разположено в община Бобов дол, област Кюстендил. Концесионният договор за добив на кафяви въглища от него е сключен през 2005 г. за срок от 35 г. С днешното правителствено решение се предвижда и промяна на клаузите на концесионния договор, свързани с предоставянето на банкова гаранция. До момента исканата банкова гаранция покриваше 50% от паричните задължения на концесионера, а след измененията тя ще се отнася 100% за всички задължения.

пари левове 20 лева лев
Съгласно друго решение на МС, концесионният договор за добив на строителни материали – пясъци, от находище „Горен близнак 2“ ще бъде прекратен по взаимно съгласие на страните. Находището се намира на територията на община Аврен, област Варна. През юли 2011 г. за него е сключен концесионен договор с „Ескана“ АД, гр. Варна. В искането си за прекратяване на договора дружеството посочва, че пазарната конюнктура налага преструктуриране на активите на концесионера и ограничаване на разходите за поддържането им.


Share Follow

Leave A Reply