“Увеличаваме приема за педагози, увеличаваме финансирането за професионалните направления, свързани придобиване на педагогическа правоспособност, предоставяне на допълнителни стипендии. За догодина ще предложим и обучението за студентите по педагогика да бъде безплатно, тоест това ще бъде нещо като трета стипендия”, каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев. Недостигът на кадри според министъра може да се компенсира с преквалифициране, опреснителен курс или въвеждащо обучение на хора, които са придобили педагогическа специалност, но не са работили или отдавна не са работили в училище.

снимка: www.rand.org

снимка: www.rand.org

“Около 500 са незаетите учителски места, а около 1800 учители са без педагогическа квалификация”, каза още  министърът на образованието. „Проблем остават професионалните направления от природоматематическите науки. Факт е, че все още имаме на пазара на труда учители, които са излезли от системата на по-ранен етап и сега се включват, но те са предимно на възраст над 50 години. Големият проблем пред системата ще бъде след 10 до 15 години, когато голяма част от педагогическите специалисти, които работят днес, ще навлязат в пенсионна възраст“, обясни той.

учител

„Имаме проблем със запълването на някои позиции в професионалните училища. Традиционно имаме проблем с обезпечаване на местата по чужди езици, информационни технологии. Имаме разговори с представителните организации от сектора на информационните технологии да направим такава програма, включително и специалисти от сектора да се включат; учителите да ходят в ИТ компаниите, да правят съвместни обучения“, каза той. „Стартира проектът „Квалификация“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, където голяма част от учителите трябва да се обучат. Важен е и разговорът с висшите училища. Имаме някъде около 500 места незаети в системата и около 1800 учители, които нямат педагогическа квалификация, но голяма част от тях са в процес на придобиване на такава“, допълни образователният министър.

образование, училище

Днес Вълчев участва в дискусия, посветена на кадрово обезпечаване на българското образование в столичното 18 СОУ „Уилям Гладстон”. Дискусията поставя акцент върху осигуряването на учителската професия с достатъчно подготвени и мотивирани специалисти, квалификацията на педагогическия персонал и възможностите за кариерно развитие. В дискусията участват експерти, представители на синдикатите, академичните среди и неправителствения сектор.


Share Follow

Leave A Reply