На 15 януари предстои гласуване в британския парламент на споразумението, постигнато от премиера на страната Тереза Мей, за излизане на Обединеното кралство от Европейския съюз. По този повод потърсихме Васил Асенов, ръководител на Службата по социални и трудови въпроси в Лондон, който да даде повече информация относно правата на българските граждани след евентуално осъществяване на Брекзит.

6

Какви ще са последиците за българските граждани при евентуално излизане на Обединеното кралство от Европейския съюз?

През месец ноември 2018 г. приключиха преговорите между Великобритания и ЕС по Споразумението за оттегляне. Самото Споразумение бе утвърдено на извънреден Европейски съвет на 25 ноември 2018 г. Раздел 2 от Споразумението за оттегляне третира разпоредбите за гарантиране правата на гражданите след Брекзит. На база на постигнатите договорености, британското правителство разработи схемата за кандидатстване за Статут на уседналост (Settled status).

снимка: thesrpskatimes.com

снимка: thesrpskatimes.com

Всички български граждани, пребиваващи на територията на Великобритания, ще трябва да кандидатстват за Статут на уседналост, чрез който ще бъдат гарантирани техните права след Брекзит. Това задължение се отнася и до българските граждани, които притежават удостоверение за постоянно пребиваване (Permanent residence). Единствено български граждани с британско поданство няма да се налага да кандидатстват по новата схема за уседналост. Британското правителство ще приложи Схемата за уседналост дори в ситуация на липса на сделка.

снимка: Getty Images

снимка: Getty Images

Как трябва да постъпят те и при какви условия могат да останат да живеят там?

При одобряване на Споразумението за оттегляне кандидатстването за Статут на уседналост ще се извършва при следните условия:

  • Всички граждани, пристигнали във Великобритания до 31.12.2020 г., ще могат да гарантират своите права чрез Статут за уседналост.
  • За придобиване на Статут на уседналост ще бъде необходимо лицата да са пребивавали на територията на Великобритания в продължение на 5 последователни години.
  • Ако лицата все още не са натрупали 5 г. пребиваване, то те ще могат да кандидатстват за Временен статут на уседналост (pre-settled status). Крайният срок за кандидатстване за Статут на уседналост за лицата, пребиваващи във Великобритания, ще бъде 30 юни 2021 г.
  • Близки членове на семейства, както и деца, родени след 31 декември 2020 г., ще имат възможност да се присъединяват към своите роднини след напускането на Великобритания. Връзката между роднините следва да е била налична към 31.12.2020 г. и да продължава да съществува към датата на присъединяване.
снимка: briefingsforbrexit.com

снимка: briefingsforbrexit.com

При липса на сделка Схемата за уседналост отново ще се прилага, но при малко по-различни правила:

  • Правата на всички граждани от ЕС ще бъдат гарантирани към 29 март 2019 г. вместо към 31.12.2020 г. поради липсата на договорен преходен период между двете страни.
  • Крайният срок за кандидатстване за Статут на уседналост ще бъде 31.12.2020 г. вместо 30.06.2021 г.
  • Близки членове на семейства ще имат възможност свободно да се присъединят към свои роднини със Статут на уседналост до 29 март 2022 г. След тази дата тези членове на семейства ще трябва да отговарят на бъдещите имиграционни разпоредби.
  • Други членове на семейства (вкл. съпруг/а, с които връзката е започната след 29.03.2019 г.) ще могат да се присъединяват към своите роднини във Великобритания до 31.12.2020 г., след което за тях ще се прилагат бъдещите имиграционни правила на Обединеното кралство.
снимка: Getty Images

снимка: Getty Images

И в двата случая Статутът на уседналост ще се губи, ако лицето отсъства от Великобритания за период по-дълъг от 5 последователни години.

Има ли към кого да се обърнат българските граждани за консултации?

Във всеки един момент българските граждани могат да потърсят информация за това как Брекзит ще се отрази върху техните права, от Посолството на Република България в Лондон. В края на 2018 г. Посолството стартира широка информационна кампания, с която цели да запознае българската диаспора в Обединеното кралство с условията за кандидатстване за Статут на уседналост. Службата по социални и трудови въпроси към Посолството в Лондон също ежедневно отговаря на въпроси на български граждани, свързани с излизането на Великобритания от ЕС.

embassy-2

Българските граждани, които възнамеряват да потърсят правна помощ, следва да имат предвид, че всички имиграционни адвокати в Обединеното кралство подлежат на акредитация от Комисаря по имиграционни въпроси. Те могат да потърсят акредитиран адвокат, като се използва следният линк от портала на британското правителство: https://www.gov.uk/find-an-immigration-adviser. Подробна информация относно Брекзит и правата на гражданите е качена и на сайта на британското правителство: https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families.

снимка: Lawyer Monthly

снимка: Lawyer Monthly

Смятате ли, че броят на българите, които живеят и работят там, ще намалее драстично след евентуално осъществяване на Брекзит?

Българските граждани, които пребивават във Великобритания към датата на Брекзит, ще имат възможност да кандидатстват и да получат Статут на уседналост, чрез който да гарантират своите права. Въпрос на личен избор ще бъде дали те ще пожелаят да продължат да живеят във Великобритания след оттеглянето на страната от ЕС.

снимка: www.azal.az

снимка: www.azal.az

В края на 2018 г. Великобритания публикува Бяла книга относно бъдещото британско имиграционно законодателство, чрез което ще бъде сложен край на свободното движение на хора в страната след Брекзит. Новите мерки се предвижда да започнат да се прилагат от 2021 г., като затегнатият имиграционен контрол вероятно ще се отрази и върху броя на новодошлите български граждани, с най-сериозен ефект върху нискоквалифицираните кадри. На този етап обаче все още е изключително рано за конкретни прогнози.


Share Follow

Leave A Reply