Нови близо 60 млн. евро ще инвестира Министерството на регионалното развитие и благоустройството по Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020 г.“. Това съобщиха от пресцентъра на Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

снимка: Klassa.bg

снимка: Klassa.bg

Ведомството обяви Трета покана за набиране на проектни предложения. Ще се финансират проекти по приоритетите „Възстановяване и управление на екологични мрежи и коридори“; „Подобряване на транснационалното управление на водните ресурси и превенция на риска; „Подобряване на готовността за управление на рискови ситуации“; „Подобряване на енергийната сигурност и енергийната ефективност“; „Повишаване на институционалния капацитет за посрещане на основните обществени предизвикателства“.

снимка: Министерство на туризма

снимка: Министерство на туризма

Поканата се състои от два етапа – подаване на Заявление за интерес и подаване на пълен Формуляр за кандидатстване от одобрените на първия етап кандидати. Първият етап на кандидатстване е отворен до 08 март 2019 г. (14:00 CET). Очаква се вторият етап на кандидатстване да бъде отворен през есента на 2019 година. Съвместният секретариат на програмата ще подпомага кандидатите при подготовка на проектните предложения чрез предоставянето на консултации в двустранни срещи и по телефона.
Подробна информация за Третата покана е публикувана на интернет страницата на програмата тук. На нея са посочени необходимите Документи за кандидатстване, формуляр за консултация с кандидатите, информация за събития, свързани с поканата; Платформа за търсене на потенциални партньори и база данни за проектни идеи.

Дунав мост 2
Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“ е финансов инструмент за насърчаване и иницииране на проектни идеи свързани с преодоляване на общите предизвикателства и нужди в специфични направления, които да постигнат реална полза за хората и да изградят ефективни връзки между властите и организациите в Дунавския регион.

снимка: europa.eu

снимка: europa.eu

Общият размер на средствата в програмния период 2014-2020 г. възлиза на 263 млн. евро, осигурени от Европейския фонд за регионално развитие, Инструмента за предприсъединителна помощ, и национално съфинансиране. Предвижда се и финансиране от Европейския инструмент за съседство. Програма „Дунав“ има четири приоритетни оси: Иновативен и социално ангажиран Дунавски регион, Околна среда и културно ангажиран Дунавски регион, Подобрена свързаност на Дунавския регион и Добре управляван Дунавски регион. Бенефициенти по програмата могат да бъдат национални, регионални и местни власти, както и неправителствени и частни организации.


Share Follow

Leave A Reply