“Родителите трябва да носят наказателна отговорност за т. нар. ранни бракове на децата им”, заяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев. Той уточни, че в момента има състав на Наказателния кодекс, в който се посочва, че ако едно лице склони непълнолетно към брак, подлежи на наказателна отговорност, но не и родителите. Министърът определи проблема като “една от най-трудните задачи” при обхващането на децата в образователната система.

снимка: clinica.bg

снимка: clinica.bg

“Във всички случаи родителят носи отговорност за бъдещето на детето. Правото на образование на детето е задължение на родителя. Факт е, че ранните бракове стават със съгласието, ако не и под давление на родителите, и моето лично мнение е, че тази наказателна отговорност трябва да се носи от тях”, каза още Красимир Вълчев, цитиран от БТА.

учител, училище

По думите му проблемът е и социален, а в основата му са културни характеристики. Той отбеляза, че прокуратурата се е активизирала в тази посока през последната година, но въпреки това успехът е частичен. Според него за решаване на проблема с ранните бракове правото на образование трябва да бъде поставено на по-високо ниво в йерархията от права.


Leave A Reply