Правната комисия дефинира престъплението, извършено в условия на домашно насилие. Това се случи, след като депутатите от Правната комисия приеха текстове от второто четене на Наказателния кодекс, внесен от председателя на Народното събрание Цвета Караянчева. “За” текста гласуваха 14 депутати, без “против” и с 3 “въздържали се”. Окончателното решение предстои да бъде взето от пленарната зала.

домашно насилие

Съгласно текстовете престъпление, извършено в условията на домашно насилие е такова, ако е предшествано от системно упражняване на физическо, сексуално или психическо насилие, поставяне в икономическа зависимост, принудително ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права. Това определение ще се отнася за случаите, когато престъплението е осъществено спрямо съпруг или бивш съпруг, лице, от което жертвата има дете, лице, с което се намира или е било във фактическо съпружеско съжителство или лице, с което живеят или е живяло в едно домакинство.

снимка: indianfolk.com

снимка: indianfolk.com

Правната комисия реши принудата в условията на домашно насилие да се наказва с лишаване от свобода от 3 до 10 години. Законодателят предвижда наказание за закана, извършена в условията на домашно насилие – лишаване от свобода до шест години в случаите, при които заканването е престъпление против неговата личност или имот, или против личността или имота на неговите ближни и това заканване би могло да възбуди основателен страх за осъществяването му. Съгласно текстовете, който системно следи другиго и това би могло да възбуди основателен страх за живота или здравето му, или за живота или здравето на негови ближни, ако извършеното не съставлява по-тежко престъпление, се наказва с лишаване от свобода до една година или пробация.

снимка: Getty images

снимка: Getty images

Законодателят дефинира и следенето. Това е всяко поведение със заплашителен характер срещу конкретно лице, което може да се изразява в преследване на другото лице, показване на другото лице, че е наблюдавано, навлизане в нежелана комуникация с него чрез всички възможни средства за комуникация. Ако деянието е извършвано в условията на домашно насилие, наказанието е лишаване от свобода до пет години.


Share Follow

Leave A Reply