Заповедта за спиране на строежа “Златен век” предстои да бъде връчена в понеделник, 15 април. Това съобщиха от пресцентъра на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) във връзка с публикации в интернет пространството и запитване от страна на медии относно извършващо се строителство. От ДНСК посочват, че процедурите по спиране на строежа са точно и ясно разписани в разпоредбите на Закона за устройство на територията.

снимка: БГНЕС

снимка: БГНЕС

Законодателят е предвидил в такива случаи обстоятелствата по спиране на строеж да се установяват с констативен акт, който се съставя в случая от органите на ДНСК поради определената втора категория на въпросния строеж. Констативният акт се връчва на заинтересованите лица, които могат да подадат възражения срещу него в 7-дневен срок.З аповедта за спиране на строежа се издава в срок до три дни от изтичането на гореупоменатия 7-дневен срок. Ефективното спиране на строежа започва след издаването на заповедта.

снимка: Монитор

снимка: Монитор

В ДНСК е получено от управителя на “Артекс инженеринг” АД възражение във връзка със съставения констативен акт, заявяват от институцията и допълват, че на 15 април предстои връчване на заповедта за спиране на строежа, включително и ефективното спиране на строителните и монтажните работи. Гореописаната процедура е относима към спиране на всички видове строежи от първа, втора и трета категория, включително се прилага и към горепосочения строеж, като тази процедура е законоустановена и не подлежи на нарушаване както от страна на ДНСК, така и от страна на всички останали страни и инстанции, посочват още от Дирекцията.


Share Follow

Leave A Reply