През 2018 г. 33 225 души са променили своя настоящ адрес от страната в чужбина, като 51.4% от тях са мъже. Това сочи статистика на Националния статистически институт (НСИ). Всеки втори емигрант (49.4%) е на възраст 20 – 39 години. Най-младите емигранти (под 20 години) са 15.8%, а тези на 60 и повече навършени години – 9.2% от всички емигранти.

снимка: БГНЕС

снимка: БГНЕС

Най-предпочитани от емигрантите дестинации са Германия (24.4%), Обединеното кралство (17.8%) и Италия (7.5%). Лицата, които са сменили местоживеенето си от чужбина в България, или потокът на имигрантите, включва български граждани, завърнали се в страната, както и граждани на други държави, получили разрешение или статут за пребиваване в страната. През 2018 г. 29 559 лица са променили своето обичайно местоживеене от чужбина в България. Относителният дял на мъжете е 49.3%, а на жените – 50.7%.

Сред дошлите да живеят в страната 35.5% са във възрастовата група 20 – 39 години, а 27.6% са на възраст 40 – 59 години. Най-младите имигранти (под 20 години) са 19.0%, а най-възрастните (на 60 и повече години) – 17.9%. Най-висок е делът на имигрантите от Турция (29.9%), Руската федерация (11.0%) и Германия (7.2%).


Share Follow

Leave A Reply