РИОСВ – Бургас извърши проверка по постъпил сигнал за насипване на земни маси върху скалите в местността „Аклади“ в град Черноморец, община Созопол. Установено беше, че са засегнати скали от природна забележителност „Нос Червенка“. Насипването на скално-земни маси е извършено в частен имот. С одобряването на подробния устройствен план за имота, от изток от него, е обособен обслужващ път, който служи и като граница между имота и защитената територия.

57568508_1886112094826934_2321425850643251200_n

По информация на Община Созопол, има издаден протокол за откриване на строителна линия за трасе на водопровод, обслужващ частния имот, като това трасе преминава в сервитута на общинския път. При изграждане на водопровода поради близостта с крайбрежните скали и денивелацията, част от земните маси са навлезли в защитената територия. За установеното нарушение възложителят на инвестиционното предложение ще бъде поканен за съставяне на акт за административно нарушение по реда на Закона за защитените територии.


Share Follow

Leave A Reply