Парламентарната група на ГЕРБ внесе промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари. Това каза Пламен Нунев, председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред и депутат от ГЕРБ по време на брифинг в Народното събрание. “Утре на редовно заседание на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред ще направя предложение за извънредна точка в дневния ред на първо гласуване за промени в Закона за мерките срещу изпиране на пари“, каза още Нунев.

снимка: Монитор

снимка: Монитор

“Декларация за действителен собственик ще подадат онези фирми, чиито собственици са регистрирани чуждестранни лица и техните действителни собственици физически лица по никакъв начин не са вписани в нашия регистър”, каза народният представител от ГЕРБ Менда Стоянова пред журналисти. Тя посочи, че преди месец абсолютно всички фирми е трябвало да изпратят за одобрение в ДАНС своите планове за обучение на служителите си във връзка с прилагането на Закона за мерките срещу изпирането на пари. „Това затрудни изключително много всички да направят подобни планове, да ги изпратят. Сега чакат одобрение от ДАНС, самият ДАНС е страшно затруднен и в това няма никакъв смисъл”, допълни Стоянова.

Менда Стоянова, снимка: БГНЕС

Менда Стоянова, снимка: БГНЕС

“Следващата кампания преди изменението на закона трябваше да бъде на 12 май, когато изтичаше срокът по правилник всички тези фирми да направят промени в правилниците си за прилагане на закона за мерките срещу изпирането на пари, да ги изпратят отново в ДАНС и да чакат одобрение. Сега казваме – те ще си направят тези промени, но не до 12 май, а до 6 месеца, след като ДАНС публикува на сайта си националната оценка за риска. Оттам ще се види кои са рисковете, които те трябва да идентифицират и да включат в своите правилници. Второто е, че няма да ги изпращат на ДАНС за одобрение, те просто ще си бъдат при тях и ще ги ползват за нуждите на действията, които следва да предприемат по Закона за мерките срещу изпирането на пари“, заяви Менда Стоянова.

пари левове 20 лева лев

По думите ѝ третата промяна в закона касае друга дата 31 май, в която всички фирми в обхвата на Закона за мерките срещу изпирането на пари е следвало да декларират действителните си собственици със специална декларация. „В този текст бяха включени фирми ЕООД или ООД, чиито собственици са физически лица, които са вписани в регистъра. Дори собственик на едно юридическо лице да е друго юридическо лице, ако неговият собственик е вписан в регистъра по друга партида, не по тази, пак трябваше да се подава. Изменението казва, че ако действителният собственик е вписан вече по тази партида или по друга партида, на друго българско юридическо лице и се намира в регистрите БУЛСТАТ, Търговски и регистър за лица с нестопанска цел, няма да подават такива декларации. На практика декларация за действителен собственик ще подадат онези фирми, чиито собственици са регистрирани чуждестранни лица и техните действителни собственици физически лица по никакъв начин не са вписани в нашия регистър“, обясни още Менда Стоянова.


Share Follow

Leave A Reply