“Темата за втечнения газ е важна за България и региона. Страната ни все още е зависима от един доставчик на газ и затова усилията ни са България да стане независима при доставките”, каза министърът на енергетиката Теменужка Петкова. Тя участва в международен форум “Отключване на бизнес потенциала на източноевропейските газови пазари – конкуренция, алтернативи, пазари, проекти, сигурност чрез диверсификация. Случаят LNG”. Организатори са Институтът за енергийни изследвания във Вашингтон и Центърът за балкански и черноморски изследвания.

снимка: БГНЕС

снимка: БГНЕС

“Най-важен е проектът за интерконектора между България и Гърция, който ще даде сигурност в целия регион”, посочи Петкова и допълни, че правителството има воля за изграждането либерализиран пазар. “Страните в региона не успяха да изградят инфраструктура за доставка по различни маршрути, но сега този проблем може да бъде решен и регионът да тръгне в друга посока”, отбеляза Петкова. “Друг важен проект е връзката между България и Сърбия, който трябва да е факт след няколко години. След реализирането на тези и други проекти, България ще стане средище на потоци както от север, така и от юг”, коментира Петкова. До края на годината се очаква да заработи и платформа за търговия с природен газ.

снимка: www.azernews.az

снимка: www.azernews.az

“През последната година Турция намали вноса си на руски газ с около 60% и днес има шест нови терминала за втечнен газ, които се изграждат”, каза Алекс Алексиев от Центъра за черноморски изследвания. “В нашия регион има значително развитие по отношение на LNG. Новият терминал в Александруполис ще ни даде достъп до втечнен газ”, посочи Алексиев.


Share Follow

Leave A Reply