Над половината от българите са на мнение, че икономическото развитие не трябва да ощетява природата в защитени зони като “Натура 2000”. Това показват данни от проучване на общественото мнение, представени от Европейската комисия, предаде БТА. Според отговорите на българските участници в допитването 51% настояват в тези зони икономическата дейност да бъде изцяло забранена, а 45% допускат строителство само при изключителен обществен интерес и при пълно възстановяване на увредената природа.

екология, околна среда

Данните показват, че 41% от българите са чували и знаят за “Натура 2000”, а 35% само са чували. За сравнение в ЕС 70% от хората заявяват, че никога не са чували това наименование. Над 70% от всички отговори показват, че хората понасят основната отговорност за състоянието на природата. Сред щетите, нанасяни на околната среда, на първите места отговорилите поставят замърсяването на въздуха, почвата и водата, както и съответните отражения в промените на времето.


Share Follow

Leave A Reply