Разпоредбите на Гражданскопроцесуалния кодекс, Наказателно процесуалния кодекс и Административно наказателния кодекс създават предпоставка за бърз и ефективен процес, сочи анализ на Министерството на правосъдието, изготвен в изпълнение на проект „Ефективен достъп до правосъдие”, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на правосъдието.

Резултатите и изводите от анализа бяха представени вчера по време на обществено обсъждане с участието на магистрати, представители на Висшия съдебен съвет, Националния институт на правосъдието, адвокатурата, МВР и членове на Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система.

96417f9bbfb1e4f1540d9b8f013a9dea

„На основата на разработената методология и извършения пилотен анализ ще може да се преценява необходимостта от промяна в процесуалните закони, като се извършва оценка на тяхното прилагане с оглед взимането на информирано и обосновано решение за предложение за промени в тях“, заяви по време на форума заместник-министърът на правосъдието Евгени Стоянов. Той подчерта, че една от целите на проекта е създаване на постоянен механизъм за оценка на прилагането на ГПК, НПК и АПК, включително чрез проучване на общественото мнение.

Бяха отправени конкретни препоръки във връзка с подобряване на равния достъп до съда и гаранцията за справедлив и ефективен процес в разумни срокове. Резултатите от проведеното изследване ще бъдат внесени за разглеждане от Съвета по прилагане на съдебната реформа. А методологията, като постоянен механизъм за оценка на ефекта от прилагането на процесуалните кодекси, ще бъде въведена със заповед на министъра на правосъдието.


Share Follow

Leave A Reply