Зрелостниците се явяват на втори задължителен държавен зрелостен изпит. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на образованието и науката. Втората матура се провежда по 13 предмета. Изпитът започва в 8.00 часа. Зрелостниците, подали заявления за явяване на втори ДЗИ, тази година са 41 716.

снимка: МОН

снимка: МОН

Най-много от тях – 14 612, са избрали да се явят на изпит по английски език. Вторият най-желан предмет е биология, като матура по него са избрали да положат 11 076 ученици.
По география тази година се очаква да се явят малко под 6000 зрелостници. Изпит по философия ще държат 4287, а по математика – над 2200. Тест по история и немски език ще положат повече от 1000 дванадесетокласници.
Квесторите за втория ДЗИ са 9 500 и 600 квестори за изпита по желание. Квесторите ще осигуряват пропускателния режим на входа на училището. Учениците трябва да носят лична карта и служебна бележка за допускане. В класните стаи се осигуряват двама квестори, като в коридорите също ще има дежурни квестори. Учениците ще сядат на точно определените за тях места в залите.

снимка: cross.bg

снимка: cross.bg

За втория ДЗИ са предвидени 3861 зали в 608 училища, а за изпитите по желание залите са 174 в 61 училища.
Министерството на образованието и науката е предприело необходимите мерки за безпроблемното провеждане на всички изпити, като освен квестори за нормалното протичане на изпитния ден, във всички зали, в които ще се провеждат изпити и ще се размножават изпитните материали, е осигурено и видеонаблюдение, за да няма опити за преписване и нарушаване на правилата за изпитния ден.
На зрелостните изпити се ползва химикалка с черен цвят.

снимка: blog.stemscopes.com

снимка: blog.stemscopes.com

ДЗИ продължават 4 астрономически часа.
Матурите по чужд език и всички обществени науки се състоят от 3 модула. Времето за работа по първия модул е 60 минути. Вторият също е 60 минути, а третият – 120. Учениците със специални образователни потребности работят в отделни зали и имат два допълнителни часа за работа.
За математика и природни науки модулите са 2. Първият е от 90 минути, а вторият – 150 минути.
Зрелостникът няма право да си тръгне до 60 минути след началото на първия модул. Веднъж напуснал, не може да се връща.
Резултатите от матурите ще бъдат обявени до 13 юни 2019 година.


Share Follow

Leave A Reply