Днес с писмен изпит по журналистика и с изпити по немски език и по философия и социални науки започна втората кандидатстудентска сесия на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

снимка: obrazovanieto.bg

снимка: obrazovanieto.bg

Писменият изпит по журналистика има за цел да оцени способността на кандидат-студентите да създават цялостен и завършен писмен текст по зададена тема. Темите са от съвременния обществен, политически, икономически и културен живот, отразен в българския периодичен печат, радиото, телевизията, интернет. Тази сутрин изпитната комисия формулира темите непосредствено преди изпита, който започна в 9 часа и ще продължи 3 астрономически часа.


Share Follow

Leave A Reply