Намаляват просрочените задължения на болниците за периода март -2018-та – март – 2019. Това съобщават от министерството на здравеопазването. Сумата е значителна – 30 224 000 лева.
снимка: b4brands.com

снимка: b4brands.com

Намаляването на просрочените задължения е резултат от спазването на единния Стандарт за финансово управление на държавните лечебни заведения – търговски дружества, който екипът на Министерството на здравеопазването въведе през миналата година.
За една година понижението на просрочените задължения за всички болници с държавно и общинско участие в капитала е 19%, като най-голямо е намалението – с 29 %, за болниците със 100% държавно участие в капитала.
хирургия, болница, лекари
Въпреки това задълженията остават значителни. До 31 март 2018 г. те са били 158 387 000 лв., а в същия период през 2019 г. просрочените задължения вече са 128 163 000 лв.


Leave A Reply