Продължава обработването на площите срещу комари по поречието на река Дунав. Днес ще бъде обхваната ивица от приблизително 2 км южно от брега на река Дунав от сръбската граница до Никопол. За сряда е планирано да бъдат третирани площите от село Сомовит до сухоземната ни граница с Румъния.

Третиранията ще се извършат при спазване разпоредбите за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

снимка: Informo

снимка: Informo

Българската агенция по безопасност на храните напомня на пчеларите да предприемат мерки по опазване здравето на пчелите, като стопаните на пчелините, разположени между село Сомовит и град Никопол, следва да имат предвид, че там пръсканията ще са и двата дни.


Share Follow

Leave A Reply