Правителството одобри допълнителни разходи по бюджетите на Министерството на вътрешните работи и на съдебната власт за 2019 г. Разходите за МВР в размер до 12 000 000 лв. са за финансово обезпечаване на сключени договори за изпълнение на дейности, свързани с издаването на българските лични документи.

снимка: БНР

снимка: БНР

Допълнителните разходи по бюджета на съдебната власт са в размер на 2 млн. лв. Средствата са необходими за обезпечаване изплащането на възнаграждения по чл. 233, ал. 6 и 345, ал. 5 от Закона за съдебната власт.

снимка: www.lucipost.com

снимка: www.lucipost.com

Средствата ще се осигурят чрез преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2019 г.


Share Follow

Leave A Reply