От Българската петролна газова асоциация се обявиха против изписването на покупната цена на горивата върху касовите бележки. Според тях подобна промяна би довела до изкривяване на конкуренцията между търговските оператори и не е в полза нито на потребителите, нито на търговците, нито на икономиката.
Според членовете на асоциацията обявяването на покупна цена не носи обективна допълнителна информация за потребителите, тъй като в нея не са включени разходи, които правят компаниите, като например съхраняване на държавни резерви, разходи по експлоатация, логистични и маркетингови разходи.
гориво, петрол

От БПГА искат среща с премиера Бойко Борисов, за да изложат опасенията си във връзка с влизането в сила на този текст от наредба Н-18.

„Информираме ви, че по инициатива на Българската петролна и газова асоциация се проведе среща между членове на УС на асоциацията и посланици и представители на посолствата на Великобритания, Нидерландия, Австрия, Румъния и Гърция в България.

На срещата членовете на БПГА информираха представителите на дипломатическите мисии за опасенията си във връзка с влизането в сила на 01.10.2019 г. на текстове от наредба Н-18 на Министъра на финансите и евентуалните негативни последствия, които ще произтекат от това. Според текстовете от тази дата на касовите бележки, издавани на бензиностанциите, трябва да се добави нов реквизит „покупна цена”.

Според БПГА подобно изискване би противоречало на основополагащите принципи на ЕС, както и на приложимите в съюза правила за лоялна конкуренция, защитавани от член 101 от Договора за функциониране на ЕС.
касова бележка

Покупната цена е търговска тайна, гарантирана от международното, европейското и националното право. Осветляването на подобна информация би могло да доведе до изкривяване на конкуренцията между търговските оператори, което не е в полза нито на потребителите, нито на търговците и като цяло – на българската икономика.

Въвеждането на подобно правило би засегнало не само националния пазар, но и съюзната търговия с горива, тъй като множество европейски фирми извършват вътрешнообщностни доставки на територията на страната.

На практика, обявяването на покупна цена не носи обективна допълнителна информация за потребителите, тъй като в нея не са включени редица разходи, които правят компаниите, като например съхраняване на държавни резерви, разходи по експлоатация, логистични и маркетингови разходи.

БПГА информира посланиците и представителите на посолствата, че вече е потърсила среща с премиера г-н Бойко Борисов, за да изложи опасенията си във връзка с влизането в сила на този текст от наредба Н-18”.


Share Follow

Leave A Reply