Парламентарната група на ГЕРБ предложи машинно гласуване да се провежда след местния вот на парламентарни, президентски и европейски избори. То бе направено от народния представител от ГЕРБ Красимир Ципов по време на заседанието на Комисията по правни въпроси. Първоначалното предложение бе машинният вот да бъде отменен за местни и парламентарни избори и да остане за президентски и европейски.

снимка: БГНЕС

снимка: БГНЕС

„Г-жо председател, да направя предложение за редакция на точка втора в параграф първи, а именно тя да придобие следния вид: точка 2, ал. 3 думите „на всички избори след общите избори за общински съветници и кметове през 2019 г. се произвежда само машинно гласуване“, се заменят със „след общите за общински съветници и кметове през 2019 г. машинното гласуване се произвежда само на избори за народни представители, на избори за президент на републиката и на избори за членове на Европейски парламент от Република България и на тези избори“, каза още Ципов.

снимка: Капитал

снимка: Капитал

Той обясни, че мотивите са свързани с това, че след е проведена дискусия в парламентарната група е стигнала до заключението да направи формално на заседанието на комисията едно такова предложение.


Share Follow

Leave A Reply