Държавен фонд „Земеделие“ временно спира да проверява достоверността на декларациите за отпускане на земеделски субсидии в областите, в които има заболели от африканска чума животни. Проверките на място във всички животновъдни стопанства, които се намират в 3-километровата предпазна зона на заболяването, са преустановени със заповед на изпълнителния директор на фонда.

снимка: www.gokunming.com

снимка: www.gokunming.com

Извън зоната се забраняват още проверките във всички стопанства, в които се отглеждат свине, попадащи в обхвата на областите с обявени огнища на болестта. В областите Разград и Русе прекъсва извършването на проверките на площ, свързани със схемите и мерките от директните плащания.


Share Follow

Leave A Reply