Дарителска кампания набира средства за изграждането на паметник на Васил Левски в Русе. Проектът за монумента бе избран след национален конкурс, а откриването е планирано за февруари следващата година. Основната част от необходимите 120 000 лв. вече са събрани, но са нужни още малко средства, за които се разчита на родолюбиви граждани.

Левски

Доброволци набират средства за изграждане на паметник на Васил Левски в Русе. Кампанията, подета преди две години от инициативен комитет, е подкрепена от много фирми и училища, но все още не достигат средства. По-голямата част от необходимите 120 000 лв. вече са събрани. Нужни са още 10 000 лв.

Васил Левски, паметник


Share Follow

Leave A Reply