Министерството на отбраната изпрати исканията за предоставяне на предложения до четирите компании, поканени за участие в проекта за придобиване на бойна машина на Сухопътните войски.

Това са германската ARTEC, финландската Patria, френската NEXTER Group и швейцарската General Dynamics Land System – MOWAG. Крайният срок за подаване на оферти е 31 октомври 2019 г. Междуведомствената работна група за избор на изпълнител на проекта за инвестиционен разход „Придобиване на основна бойна техника за изграждането на батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада“ трябва да приключи работата си по анализа и оценката на подадените оферти до 20 декември.бойна машина, Брадли

Инвестиционният проект беше приет от Народното събрание на 8 юни 2018 г. Той предвижда придобиване на 150 броя бойна и специална техника за три батальонни бойни групи, на системи и допълнително оборудване, както и обучение на състава. Времевият интервал за неговата реализация обхваща 12 години. Прогнозната стойност е в размер на 1 милиард и 464 милиона лева с ДДС.


Share Follow

Leave A Reply