Правителството ще разгледа проект на постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, приет с постановление № 243 на Министерския съвет от 1998 г. Това предвижда дневният ред на правителственото заседание.

Проектът се внася от министъра на труда и социалната политика Бисер Петков.
Кабинетът ще разгледа и проект на постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, приет с постановление № 47 на Министерския съвет от 2003 г. Проектът внася министърът на икономиката Емил Караниколов. Министерски съвет

В дневния ред на заседанието е предвидено разглеждане на проект на постановление за изменение на Наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове, приета с постановление № 57 на Министерския съвет от 2017 г.


Share Follow

Leave A Reply