Заради липсата на работна ръка все повече работодатели са готови да наемат на работа чужденци от трети страни извън Европейския съюз. Това сочи проучване на Българската търговско-промишлена палата, резултатите от което бяха оповестени първо за телевизия Европа.

Едва 14% от фирмите обаче са наели чужденци от 3-ти страни на работа. Причината -тромавата бюрократична процедура, която следва да се облекчи, посочват работодателите.бизнес компания фирма работа

Според синдикатите обаче, вносът на работна ръка подбива нивата на заплащане, което рефлектира върху българските работници. Това разбиране, посочва Димитрова, е напълно погрешно, тъй като има законови изисквания – ако няма български работници, се наемат чуждестранни служители на по-висока заплата.

Дори напротив – вливането на „свежа кръв“ на пазара на труда резонно води до повишаване на икономическата активност, а в последствие – и на нивата на заплащане.


Share Follow

Leave A Reply