Предлагат нова система за обезщетения при катастрофи. Гаранционният фонд е автор на методиката, която предстои да бъде приета, съобщава Нова телевизия.
катастрофа

Ще се въведе точкова система при неимуществени вреди. Една точка е равна на минималната работна заплата – през този година тя е 560 лева. Точковата система няма да важи при смърт на роднини. Запазва се и таванът за обезщетение при смърт на пътя на далечен родственик – 5000 лева.

снимка: БНР

снимка: БНР

При обезщетения за имуществени щети ще се взима предвид доходът на пострадалите.


Share Follow

Leave A Reply