Общият доход на лице от домакинство през второто тримесечие на годината достига до 1547 лв. сочат данните на Националния статистически институт. Повишението на годишна база по този показател е 4.9%.

Най-голям дял от общия доход носи работната заплата – близо 58%. Следват доходите от пенсии и самостоятелна заетост. В номинално изражение доходът от работна заплата нараства от 835 лв. на 894 лв., докато доходите от пенсии от 413 лв. на 427 лв. Наред с ръста на доходите обаче от НСИ отбелязват и такъв на разходите. Общият разход на лице от домакинство през второто тримесечие е 1402 лв., като статистиката отбелязва ръст от 5.3% на годишна база. Българите харчат най-много за храна – 31.4%, следвани от разходи за жилище и данъци. В абсолютни стойности разходите за храна за второто тримесечие са нараснали от 419 до 440 лв.

снимка: www.hybridexcellence.com

снимка: www.hybridexcellence.com

Увеличение се отчита в потреблението на месо – от 8.6 на 8.9 кг, и яйца – от 39 на 40 броя. При повечето хранителни продукти има намаление на консумацията. По-съществено намалява потреблението на: хляб и тестени изделия – от 21.3 на 20.4 кг, зеленчуци – от 19.0 на 18.0 кг, кисело мляко – от 7.9 на 7.5 кг, и плодове – от 8.9 на 8.5 килограма


Share Follow

Leave A Reply