На територията на област Пазарджик бяха изградени 10 контролно-пропускателни пункта заради първия случай на африканска чума, установен при диво прасе.

прасета, свине

Преустановени са дърводобивът и ловът в района на Велинград. Проверяват се всякакви товари и фуражи с цел да бъде ограничено разпространението на болестта.Положителна проба е отчетена в Държавно ловно стопанство „Чепино“. Забранен е достъпът до държавни ловни райони на Чепино, Чехльово, база за интензивно развитие за дивеч “Търли”.

снимка: www.porkbusiness.com

снимка: www.porkbusiness.com

В зоната с радиус от 8 км попадат и част от държавно горско стопанство “Алабак”, където ще бъде спрян достъпът на две ловни дружинки, на които е отдадена територията за лов. В резултат на положителната проба е издадена заповед за първично огнище на възникнали случай на болестта африканска чума при диви свине.


Share Follow

Leave A Reply