България и Йордания имат отлично партньорство и ще задълбочат двустранното си сътрудничество в сферата на сигурността, борбата с радикализацията и тероризма. Това беше общата позиция на президента Румен Радев и министъра на външните работи на Хашемитското кралство Йордания Айман Ал-Сафади, които разговаряха днес. “България високо цени усилията на Йордания за поддържане на мира и стабилността в Близкия изток, което е от изключително значение за държавите от съседните региони и за Европейския съюз”, посочи президентът Румен Радев.

B70W5778

Държавният глава подчерта ефективността и добрите резултати от инициативата на йорданския крал Абдула II бин ал-Хусейн, т.нар. Процес “Акаба”, за противодействие на тероризма, екстремистките идеологии и радикализацията, която е особено важна за региона на Балканите. България и Йордания ще продължат и двустранния обмен на информация и опит в превенцията на радикализацията. “Сред чуждестранните терористични бойци в Близкия изток няма нито един българин”, подчерта на срещата външният министър на Йордания и отбеляза ролята на толерантното българско общество в това отношение. “България има дълбоки исторически традиции в религиозната и етническа толерантност и може да бъде пример”, посочи от своя страна президентът Румен Радев.

B70W5775

Насърчаването на икономическия обмен и взаимните инвестиции между двете държави също беше сред акцентите на срещата. Като особено перспективни области бяха откроени информационните технологии, индустриите с висока добавена стойност, отбранителната индустрия, създаването на смесени предприятия и туризмът. Президентът Румен Радев отбеляза и доброто сътрудничеството в областта на образованието и науката. По думите му трябва да се използва потенциалът на йорданските студенти, завършили висшето си образование в България, за развитието на двустранните отношения.


Share Follow

Leave A Reply