Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) разглежда всички постъпили през последните месеци сигнали за проблеми на пазара на търговия с електрическа енергия по свободно договорени цени. Това съобщиха от институцията във връзка с разпространена в публичното пространство информация за отказ от страна на комисията да разгледа сигнали, свързани с пазара на електрическа енергия, предаде БТА.

ток, електричество

Сигналите са присъединени и се разглеждат в рамките на производството за извършване на секторен анализ на електроенергийния пазар, което КЗК извършва в момента. От КЗК добавят, че всички твърдения в получените сигнали се проучват, за да се съберат достатъчно доказателства за наличието на конкурентни проблеми в сектора, които да дадат основание на комисията да се самосезира в рамките на своята компетентност и при спазване на Закона за защита на конкуренцията.

ток, цени

„В рамките на извършвания секторен анализ КЗК е изискала информация от подателите на сигнали, чрез изпращане на въпросници. Това е един от законовите способи за събиране на информация за състоянието на конкурентната среда”, уточниха от комисията. За да бъде извършено обективно и пълно проучване на даден пазар, КЗК трябва да събере първична информация за него именно от пазарните участници, въз основа на която да извърши анализ и преценка за наличието на евентуални антиконкурентни практики.

снимка: БГНЕС

снимка: БГНЕС

За установяване на състоянието на свободния пазар на електроенергия, в производството по извършване на секторен анализ, комисията е изискала информация и данни от над 50 субекта – участници на пазара (производители, търговци, БНЕБ ЕАД, ЕСО ЕАД и др.), компетентни държавни органи и браншови организации. “В резултат на мащабното проучване е събрана и се анализира значителен обем информация, което ще позволи на комисията да идентифицира евентуалните проблеми за конкуренцията в сектора”, пише още в съобщението.


Share Follow

Leave A Reply