България може да приеме еврото до 2023 година. Това се казва в доклад на рейтинговата агенция “Фич”. В документа се припомня, че процедурата е започналата миналата година, а до края на тази се очаква окончателно решение за присъединяване към валутния механизъм ERM 2, известен още като чакалнята на еврото. От “Фич” обаче уточняват, че годината 2023 е възможна само ако България изпълни всички критерии – не само за чакалнята, но и за последващото присъединяване към еврозоната, съобщава БНТ.

fitch

“Фич” посочва, че сред ползите е достъпът до статут на резервната валута, което елиминира риска от локални валутни кризи. Друга полза от приемането на еврото е, че ще подпомогне чуждестранното търсене на вътрешни финансови активи и ще допринесе за гъвкавост на фискалните и външните финанси. Рейтинговата компания изтъква и че се очаква намаляване на кредитния риск, свързан с чужди валути. Друг плюс от присъединяването към еврозоната е достъпът до надеждната рамка на Европейската централна банка за парична политика и средства за ликвидност за банките. По-ниски разходи за такси при трансакции и увеличаване на търговските и капиталовите потоци с останалата част от еврозоната посочват още от компанията като позитиви. Рейтинговата агенция изтъква и възможността за допълнително външно финансиране.

евро, пари

От там са включили в доклада и негативни аспекти, които могат да последват при присъединяване към еврозоната. Като например загуба на гъвкавост на паричната и валутната политика. Агенцията посочва, че също може да има прекомерен приток на капитал, който да доведе до финансови рискове и потенциален скок на цените на кредитите и активите. Друга негативна страна е възможността за предоставяне на финансова подкрепа на други държави членки в случай на програми за спасяване.


Share Follow

Leave A Reply