Омбудсманът Мая Манолова внася законопроект за медицинските специалисти в деловодството на Народното събрание, два дни преди началото на новата пленарна сесия. Тя изрази надежда “проектът да стане база за дебат, да се чуят всички гледни точки, всички мнения и наистина да бъде прието едно добро законодателство, което да е в полза на медицинските специалисти и на българите като пациенти.”
7290902
Мая Манолова припомни, че искането за създаване на Закон за съсловните организации на медицинските специалисти по професии е едно от основните искания на протестите. Те искат достойни условия на труд, адекватно заплащане и свой закон, който да отговаря на най-важните изисквания за равнопоставеност и представителство на отделните медицински професии. 7290903

Преди време е бил поет ангажимент от министъра на здравеопазването Кирил Ананиев да предложи такъв проект до 20 април, но това не е станало и няма никакво действие от страна на властта.


Share Follow

Leave A Reply