ОЛАФ е разкрила схема за измами със земеделски дружества в България. Това става ясно от представения доклад на Европейската служба за борба с измамите със средства от ЕС (ОЛАФ).

евро, пари

В него се посочва, че в България са били завършени четири проверки, от които две са приключили с препоръки. Установено е, че в страната земеделски дружества, получавали в миналото средства от ЕС и достигнали границата на възможното финансиране, са опитали с измама да придобият още средства. Това се е случвало с основаването на привидно независими нови фирми.

ОЛАФ
Посочените дружества, достигнали границата на възможностите за получаването на земеделски помощи от ЕС, са се разширявали с “независими” фирми (неползвали дотогава европейско финансиране), за да поискат още средства. “Независимите” фирми са били основавани или нарочно за целта, или са съществували от по-рано, но са били преструктурирани така, че да не бъде ясна връзката им с дотогавашните получатели на средства от ЕС. В доклада се посочва още, че често адресът по регистрация на старите получатели на средства и “независимите” фирми е бил един и същ, установила проверката.

снимка: www.iths.org

снимка: www.iths.org

Подобни измами не само увреждат финансовите интереси на ЕС, но са в ущърб на честната надпревара, положителното развитие на земеделските дружества и частното предприемачество, коментира ОЛАФ. Общите финансови загуби от тези случаи се равняват на 10 милиона евро.

снимка: claimsmag.co.uk

снимка: claimsmag.co.uk

Данните сочат, че от 2014 до 2018 г. в България ОЛАФ е засякла 94 случая на нередности, без непременно да е ставало дума за измами, като са били издадени 15 препоръки. Тези случаи са били свързани със средства от “традиционните” източници за бюджета. При структурните, инвестиционните и земеделските фондове са били проверени 1072 случая, по които са били издадени 27 препоръки.

снимка: coe.int

снимка: coe.int

В периода от 2012 до 2018 г. българските власти са предприели действия по 13 случая, от които един е завършил с повдигането на обвинение, а по девет случая не са били взети мерки досега. През миналата година ОЛАФ е получила три сигнала от българските власти и 45 сигнала от частни източници, се отбелязва в документа.

снимка: www.islamicity.org

снимка: www.islamicity.org

Докладът сочи, че ОЛАФ е препоръчала на страните от общността възстановяването на 371 милиона евро към бюджета на ЕС. През миналата година в ЕС са били открити 219 нови разследвания след извършени 1259 предварителни оценки. Общо 167 разследвания са били приключени с издаването на 256 препоръки, показват данните.

снимка: PYMNTS.com

снимка: PYMNTS.com

Проверките са обхванали изразходването на средства от структурните фондове, дейността на митниците и преките разходи от европейския бюджет. Разследването на ОЛАФ показва, че сред най-честите нарушения са установени опити за измама с основаването на “фалшиви дружества” за извършването на фиктивна дейност, като на тази основа са отправяни искания за европейско финансиране. В ЕС са били установени измами в областта на земеделието и пране на пари от тези дейности през държави извън общността. По международни схеми е постигано избягване на данъчни задължения.


Share Follow

Leave A Reply