От “Топлофикация-Перник” разпространиха отворено писмо до властта по повод вчерашното спиране на две от мощностите на централата. Писмото е адресирано до Народното събрание, Министерството на околната среда и водите, Министерството на енергетиката, Комисията за енергийно и водно регулиране, община Перник и всички жители на град Перник. “Във връзка с наложената на „Топлофикация Перник“ АД безсрочна принудителна административна мярка от страна на Министерството на околната среда и водите, „Топлофикация Перник“ АД в качеството си на производител на електрическа и топлинна енергия не може да гарантира:

  • Завършване на одобрената ремонтна програма на дружеството в определените срокове;
  • Сигурността на доставките на основното гориво за обезпечаване на предстоящия отоплителен сезон за неопределен период от време;
  • Доставките на битова гореща вода и топлинна енергия във всички учреждения и в домовете на жителите на гр. Перник.
снимка: Shutterstock

снимка: Shutterstock

„Топлофикация Перник“ АД не е единственото индустриално предприятие, функциониращо на територията на град Перник. Считаме, че не е редно да се рискува сигурността на отоплението на град Перник за сметка на невъзможността на Министерство на околната среда и водите да решат възникналите в района проблеми. „Топлофикация Перник“ АД ще потърси правата си по съдебен ред, включително и срещу институциите, които са отговорни за спирането на работата на съоръженията на дружество”, пише още в писмото на “Топлофикация-Перник”.

снимка: БГНЕС

снимка: БГНЕС

Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Перник издаде принудителна административна мярка за спиране на дейността на парогенератори 4 и 5 на „Топлофикация – Перник“. Мярката е наложена заради установено използване на неразрешен вид гориво – биомаса, в нарушение на издаденото комплексно разрешително на дружеството. Спирането ще бъде извършено, като се преустанови подаването на горива към котлите с цел принудително извеждане от експлоатация. Срокът на действие на мярката е до изпълнение на условията на действащото комплексно разрешително.

снимка: БГНЕС

снимка: БГНЕС

Във връзка с разпореждане на главния прокурор на Република България Сотир Цацаров Министерството на околната среда и водите предприе незабавни действия за извършване на проверки на място в „Топлофикация – Перник“ АД, ТЕЦ „Бобов дол“ ЕАД, „Топлофикация – Сливен“ ЕАД и ТЕЦ „Брикел“ ЕАД. Проверките се извършват от командировани служители на Регионални инспекции по околната среда и водите, които са различни от тези, на чиято територия се намират проверяваните дружества.


Share Follow

Leave A Reply