Брутният вътрешен продукт (БВП) на ЕС и еврозоната е нараснал с 0,2 на сто през второто тримесечие на 2019 г. с отчитане на сезонните фактори спрямо предходния тримесечен период. Това съобщи днес европейската статистическа служба Евростат на сайта си.  През първото тримесечие растежът на БВП бе 0,5 на сто в ЕС и 0,4 на сто в еврозоната.  Спрямо второто тримесечие на 2018 г. БВП е нараснал с 1,4 на сто в ЕС и 1,2 на сто в еврозоната след повишението със съответно 1,6 на сто и 1,3 на сто през предходния тримесечен период.

снимка: bgfactorcy.net

снимка: bgfactorcy.net

Сред страните членки, за които има налични данни за второто тримесечие, най-силен е растежът в Унгария (1,1 на сто), Румъния (1 на сто) и България, Дания, Гърция, Кипър, Литва и Полша (по 0,8 на сто). Свиване на БВП се наблюдава във Великобритания (минус 0,2 на сто), Германия и Швеция (по минус 0,1 на сто), докато Италия е била в стагнация.  За сравнение БВП на САЩ през второто тримесечие отчете растеж от 0,5 на сто на тримесечна основа и 2,3 на сто на годишна.  Безработицата се е увеличила с 0,3 на сто в ЕС и 0,2 на сто в еврозоната на тримесечна основа. Спрямо второто тримесечие на миналата година показателят се е повишил с 1 на сто в ЕС и 1,2 на сто в еврозоната. еврозона

Сред страните членки Гърция и Кипър отчитат увеличаване на безработицата с по 0,7 на сто, Полша и Словения – с по 0,6 на сто, а Италия – с 0,5 на сто. Най-силно безработицата е намаляла с Хърватия (минус 1,6 на сто), Латвия (минус 1,1 на сто), Ирландия и Португалия (по минус 0,6 на сто). В България безработицата е останала без промяна на тримесечна основа и се е повишила с 0,2 на сто на годишна.


Leave A Reply