Парламентът прие промени в Закона за местното самоуправление и местната администрация на първо четене. “За” законопроекта гласуваха 96 народни представители, “Против” – 69 и “въздържали се” – 4, с което те бяха приети. Измененията са внесени от съпредседателя на ПГ на „Обединени патриоти“ Искрен Веселинов и народния представител от ГЕРБ и зам.-председател на парламента Емил Христов.

Искрен Веселинов снимка: Flashnews.bg

Искрен Веселинов
снимка: Flashnews.bg

С предложените промени се дава възможност общините да създадат звена за контрол по изпълнението на актовете на общинския съвет и на кмета, които са свързани с опазването на обществения ред, на общинското имущество, организацията на движението в населените места и други.парламент

Служителите от тези звена ще съдействат за контролната и административно-наказателната дейност.
Те ще могат да изискват документи за самоличност, да съставят предупредителни протоколи, да ограничават временно правото за свободно предвижване на лицето, докато дойдат полицаи, да връчват предписания за отстраняване на нарушението. Според мотивите на вносителя законодателните промени за необходими, тъй като в момента правата на общинските служители, които опазват реда и имуществото, са ограничени.


Share Follow

Leave A Reply